KÜTAHYA (TG) - Telgraf Gazetesi |

TEKNOKENT'TEN HABERiMiZ VAR (MI?)

 

TEKNOKENT'TEN HABERiMiZ VAR (MI?)

Kütahya'nın en önemli teknoloji ve inovasyon üretim merkezlerinden olan Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz'ü ziyaret ederek yapılan çalışmalar ve ileriye dönük hedeflerle ilgili bilgiler aldık. ÖZ, 10 yıldan fazladır resmen kurulu olan fakat bir türlü kabuğunu kıramayan Teknokent'te son 1 yıldır çok hızlı gelişmeler katedildiğini ve daha da verimli hamleler yapmak için münbit bir zemin olduğunu ifade etti. Görüşlerine başvurduğumuz ÖZ, geçmişten bugüne kadar Teknokent'e hizmet eden, taş taş üstüne koyan herkese teşekkür ederek, yapılan ve bundan sonra yapmayı planladıklarını TELEGRAF için anlattı.
●Zeynep Dönmez: Ersan Bey, Teknokent, çok fazla bilinmese de Kütahya için büyük bir öneme sahip. Öncelikle Kütahya Tasarım Teknokent'in kısa tarihçesinden bahseder misiniz? ■KÜTAHYA TASARIM TEKNOKENT'İN KISA TARİHÇESİ  Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknokent, 05.05.2008 tarihinde 2. OSB den arazi tahsisi yapılmasının akabinde 28.07.2009 tarihinde Resmi işlemler tamamlanarak kuruluş gerçekleşmiştir. Teknokent Yönetici A.Ş. ise 25.01.2010 tarihinde tescil edilmiş olup, 27.01.2010 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 7488 sayılı nüshasında ana sözleşmesi yayımlanarak kuruluşu gerçekleştirilmiş ve o tarihten bu yana faaliyetleri başlamıştır. Şu an için 10 ortağı ve 1.250.000 TL sermayesi olan Kütahya Tasarım Teknokent şehrin ekonomik ve idari yelpazesiyle ortak çalışıyor diyebiliriz.  01.06.2013 tarihine kadar fiziki imkânlar oluşmadığı için tam anlamıyla faaliyete geçememiş olan Teknokent, bu tarihten itibaren toplam 9 konteyner, “geçici yapı olarak kullanılarak” fiziki şartlar sağlanmış, ilk olarak 06.06.2013 te 2 adet firma ile resmi ve fiili olarak hizmet vermeye başlamış ve Türkiye'nin 37. Teknokent'i olmuştur. 26.10.2016 tarihinde bina yapım ihalesine çıkılmış, 2018 yılında yeni hizmet binası firmaların kullanımına sunulmuş olup aynı şu anda 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Eskişehir Yolu 5. Km Kütahya adresinde faaliyetlerine devam etmektedir.    ●Zeynep Dönmez: Bugün siz, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Teknokent A.Ş. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte şehrin erklerini yanınıza alarak başarıdan başarıya koşuyorsunuz. Öncelikle emekleriniz için şehrim adına teşekkür ediyorum.  ●Peki, detaylı öğrenmek istiyoruz. Ne eksikti Teknokent'te? Neler yapıldı?  ■%30 KAPASİTEYLE ÇALIŞAN TEKNOKENT %90'IN ÜZERİNE ÇIKTI  Son bir yıldır Teknokent hızla nefes almaya başladı diyebiliriz. Dumlupınar Üniversitesi Rektörümüz sayın Prof. Dr. Kazım UYSAL ve Teknokent Yönetici AŞ.'nin çok saygıdeğer yönetim kurulu üyeleriyle bir destek sinerjisi yakalandı. Sayın Valimiz, belediye başkanımız ve tüm şehir arkamızdaydı diyebiliriz. Önce başarılı bir ekip kurduk. Kurumsallaşma çalışmaları yaptık ve bir sistem oturttuk. %30 kapasiteyle çalışan Teknokent %90'ın üzerine çıktı ve aynı kapasiteyle hizmet verilmeye devam edilmektedir. Yakın zamanda mevcut binanın fiziki imkânları yetmeyeceğinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza 80 ofislik yeni bina projemizi çizip gönderdik, güzel haberler geldi.  Bu arada Teknokent'in şehirdeki algısı negatifti. Hem Teknokent'in doğru anlatılması ve tanıtılması hem de şehirdeki algının hızla pozitife döndürülmesi adına ekonomik ve sosyal tüm STK'lar sırasıyla ziyaret edilmiş, ziyaretlerin çoğuna Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Kazım UYSAL da katılmıştır. Bu ziyaretler Sayın Rektörümüz ile birlikte Kütahya Valisi Sayın Ali ÇELİK'ten başlanarak kendisi bilgilendirilmiş ve desteği alınmıştır. Akabinde Sayın Nafi GÜRAL, Sayın İsmet GÜRAL, KUTSO, Kütahya İl Özel İdaresi, Zafer Kalkınma Ajansı, KOSGEB, KUTBO, Afyon Zafer Teknokent Genel Sekreterliği, Bursa Ulutek Genel Müdürlüğü, Nursan, Keramika, Kütahya 30 Ağustos OSB, OSB 1 Müdürlüğü, Kütahya SMMMO, Tavşanlı ve Simav Ticaret Odaları, Kütahya Barosu gibi STK'lar ve iş dünyası ziyaret edilmiş ve edilmeye devam edilmektedir.    ●Zeynep DÖNMEZ: Kısa sürede büyük başarılara imza atıldığını biliyoruz. Teknokent'in başarılarından bahsedelim. ■FİRMALARIMIZ HEM ULUSAL HEM ULUSLARARARASI DÖRT PATENT ALDILAR Yukarıda anlatılan eksiklerimizin tamamlanması ve geleceğe yönelik yatırımlar dışında firmalarımızın ürettikleriyle ve başarılarıyla gururlandık. Örneğin Ağustos 2020 de ilk proje bitirmemizi Ekim de ikincisini verdik (şu an çok daha fazlası) ve bir firmamız Türkiye'nin yerli ilk prototip laparoskopi cihazını üretti. Diğer bir firmamız ise pankreas kanserini önceden tespit edebilen sensör geliştirdi. Başka bir firmamız iklime duyarlı web tabanlı sulama sistemi geliştirdi. Firmalarımız hem ulusal hem uluslarararası dört patent aldılar.  ■BURSA VE ANKARA' DAN 3 FİRMA TEKNOKENT'İMİZE DÂHİL OLDU İnşallah, yakında yeni başarı hikayelerimize şahit olmaya devam edeceksiniz. Bu arada Aralık 2020-Ocak 2021 de Bursa ve Ankara' dan 3 firma Teknokent'imize dahil oldu. Son olarak Kasım 2020 de bir Ocak 2021 de bir adet olmak üzere 2 adet kalkınma ajansı projemiz kabul edildi ve projeler tamamlandı. Kuluçka merkezimiz açıldı ve hızla faaliyetlerine başladı, şu an 3 girişimcisi var, biri ön kuluçkada 11 yaşında bir yavrumuz. Bu arada teknoloji transfer ofisi bünyesinde kurduğumuz pazarlama ekibimiz Teknokent firmalarımızı kendileri ve ürünlerini tanıtmada ve satışta yardımcı olmaya başladı. ■RAKAMLARA YANSIYAN BAŞARI Yıllık faaliyet raporu sonuçlarını karşılaştırmalı paylaşan genel müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, Dumlupınar Teknoloji Geliştirme Bölgesi namı diğer Kütahya Tasarım Teknokent'in bir yıl seyrini rakamlarla özetledi. Sayın yönetim kurulu başkanımız Prof. Dr. kazım uysal ve ortaklarımızın desteğiyle Adeta küllerinden doğan Teknokent birçok alanda yüzde 100 den fazla gelişim katetti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ARGE Portal'dan çekilen Yıllık faaliyet raporlarına göre 2019 yılında Kiraya verilen Toplam Alan 522,35 (m²) iken 2020 Yılında 1654,50 (m²) çıkmıştır. Yani yüzde 150 lik artışla. 2019 Yılında Teknokent Yönetici A.Ş. geliri 62.365,49 (TL) iken 2020 yılında 267.954,31 (TL) olmuştur. Yüzde 400 den fazla artışla. 2019 Yılında Teknokent'e firmalara sağlanan teşvikler 277.478,11 (TL) iken 2020 yılında Sağlanan teşvikler 472.397,87 (TL) olmuştur. Yüzde 100 e yakın artışla. 2019 yılında Toplam Firma (Ar-Ge ve Kuluçka Firmaları) Sayısı 22 iken 2020 yılında Toplam Firma (Ar-Ge ve Kuluçka Firmaları) Sayısı 38 olmuştur. 2019 yılında Firmaların Bu Dönemde Toplam geliri 3.389.869,24 iken 2020 yılında 6.002.031,09 (TL) olmuştur. Görüldüğü üzere birçok rakamda yüzde 100 ila yüzde 400 arasında nicel ve nitel gelişim ve değişim sağlanmıştır.   ●Zeynep DÖNMEZ: Kısa sürede muazzam bir başarıya ulaşılmış. Rakamları incelediğimizde “Nereden nereye…” dedirttiniz. Tebrik ediyorum. Peki, röportajımıza geleceğe yönelik planlarınızdan devam edelim…  ■GELECEĞE YÖNELİK PLANLARIMIZ  Türkiye'nin Ar-Ge potansiyeline ve teknoloji üretebilme yeteneğine katkı sağlamak, Türkiye için sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından birisi olmak,  Girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etmek ve desteklemek, sektör öncelikleriyle Kütahyamızın Bölgemizin ve Türkiye'nin teknoloji üretiminin ve birikiminin yönlendirilmesine katkı sağlamak,  Teknoloji transferi için uygun ortam hazırlamak, dünya pazarlarına yönelik ileri teknoloji ürün ve hizmet üretimini desteklemek, Sanayi-üniversite işbirliğini etkin ve sürekli kılmak, üniversitedeki araştırma altyapısının ve bilgi birikiminin ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamak, Nitelikli işgücü ve ülke içinde istihdam imkânlarının artırılmasına katkı sunmak, Ar-Ge çalışmalarında şehrimizdeki işbirliğini güçlendirmek, Teknokentimizin sadece bir sanayi bölgesi niteliğinde değil, tüm teknokent genelinde sanat ve kültürle beslenen bilimsel ve teknolojik bir merkez olması, Yurt dışı bağımlılığını azaltıcı, ihracatı teşvik edici, yenilikçi kültürü ve şirketler arası sinerjiyi artıran mekanizmaları, Teknokentimizin hem dünyada hem de Türkiye'de prestij ve güven uyandıran bir marka olmasını sağlamak,  2021 başından itibaren mali işlemlerimizi tamamen elektronik ortama taşımak ve teknokent bünyesinde mali müşavir hizmetiyle firmalarımızın yerinde mali hizmetler almalarını sağlamak Komşu teknokentler ile işbirliği projeleri gerçekleştirmek, Kütahya ilindeki anne, baba ve çocuklar için sosyoteknolojik projeler geliştirip hayata geçirmek    ●Zeynep DÖNMEZ: Son olarak değinmek istediğiniz hususları rica edelim…  ■“TÜRKİYEMİZ VE KÜTAHYAMIZ İÇİN TEKNOLOJİ ÜRETİYORUZ” Teknokentimiz ortaklık yapısı itibari ile sadece il merkezi ile değil tüm şehri kapsayan bir konsepte hâkimdir. Tüm il genelindeki Kamu Kurum ve Kuruluşları, Ticaret odaları, sanayiciler, işadamları, iş örgütleri ile yakın, aktif ve sağlam bir ilişki içerisindedir. Aynı zamanda şehrimizde faaliyet gösteren Üniversiteler ile işbirliklerimiz en üst seviyede devam etmektedir.  Şehrimizin gerek önde gelen işadamları, gerek inovatif düşünceye haiz müteşebbislerinin ortak paydası haline gelmiş bulunmaktayız.  ■“TEKNOKENT'İMİZE DAVET EDİYORUZ.” Kütahyayı ve Çevre İllerdeki Girişimcilerimizi Teknokent'e Davet Ediyoruz Ama Neden?  Akademik bilginin ticarileştirilmesine olanak sağlamak, Yasanın sağladığı uygun koşullarda AR-GE şirketi kurulmasını sağlamak, Araştırmacı ve nitelikli kişilere istihdam imkânı sağlamak,  Ülkenin ve Bölgenin ekonomik ve teknolojik düzeyinin yükseltilerek uluslararası rekabet gücünün arttırılmasını ve kalkınmasını sağlamak, sinerji sayesinde teknoloji transferine ve gelişmesine imkan sağlamak,  Üniversite-sanayi ilişkilerinin somut işbirliğine dönüşmesi, Yüksek teknoloji tabanlı yeni şirketlerin kurulması ve küçük şirketlerin büyümesini sağlamak, sanayi ürünleri içinde yerel katkıyı arttırmak,  Dışa bağımlılığı azaltmaya katkı sağlamak, yörenin ekonomik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ekonomik verimliliğin arttırılması, bölgeye yeni istihdam alanları açılması ve beyin göçünün önlenmesini sağlamak için Kütahyalıları ve çevre illerdeki fikri müteşebbisleri “TEKNOKENT'İMİZE DAVET EDİYORUZ.” “TÜRKİYEMİZ VE KÜTAHYAMIZ İÇİN TEKNOLOJİ ÜRETİYORUZ”  *** ●Teknokent'i Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a sorduk… ■REKTÖR NE DİYOR?  DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım UYSAL, “Teknokent'imizde 6 aydır müthiş bir enerji var, bize ve şehrimize de yansıyor. Kısa sürede çok iş başarıldı, istenince yapılabildiğini görmüşz olduk. Buradaki herkes bilim için, sanayi için, Üniversitemiz için, Kütahya'mız için ve hepsinden de öte milletimiz için bir arada. Teknokent yönetimimiz ve şirketlerimiz kısa sürede kaynaştı, yeni projeler şekillendi, işbirlikleri artıyor. Başlayan çalışmaların nasıl yürütüleceği sürekli konuşuluyor, fikirler ortaya atılıyor. Biz şuan ki hali görünce geleceğe dair çok fazla ümitliyiz. Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımız nezdinde tüm Kütahya'ya teknokente destekleri nedeniyle çok teşekkür ediyoruz, firmalarımıza çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.  
Kütahya'nın en önemli teknoloji ve inovasyon üretim merkezlerinden olan Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz'ü ziyaret ederek yapılan çalışmalar ve ileriye dönük hedeflerle ilgili bilgiler aldık. ÖZ, 10 yıldan fazladır resmen kurulu olan fakat bir türlü kabuğunu kıramayan Teknokent'te son 1 yıldır çok hızlı gelişmeler katedildiğini ve daha da verimli hamleler yapmak için münbit bir zemin olduğunu ifade etti. Görüşlerine başvurduğumuz ÖZ, geçmişten bugüne kadar Teknokent'e hizmet eden, taş taş üstüne koyan herkese teşekkür ederek, yapılan ve bundan sonra yapmayı planladıklarını TELEGRAF için anlattı.

●Zeynep Dönmez: Ersan Bey, Teknokent, çok fazla bilinmese de Kütahya için büyük bir öneme sahip. Öncelikle Kütahya Tasarım Teknokent'in kısa tarihçesinden bahseder misiniz?

■KÜTAHYA TASARIM TEKNOKENT'İN KISA TARİHÇESİ 
Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknokent, 05.05.2008 tarihinde 2. OSB den arazi tahsisi yapılmasının akabinde 28.07.2009 tarihinde Resmi işlemler tamamlanarak kuruluş gerçekleşmiştir. Teknokent Yönetici A.Ş. ise 25.01.2010 tarihinde tescil edilmiş olup, 27.01.2010 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 7488 sayılı nüshasında ana sözleşmesi yayımlanarak kuruluşu gerçekleştirilmiş ve o tarihten bu yana faaliyetleri başlamıştır. Şu an için 10 ortağı ve 1.250.000 TL sermayesi olan Kütahya Tasarım Teknokent şehrin ekonomik ve idari yelpazesiyle ortak çalışıyor diyebiliriz. 

01.06.2013 tarihine kadar fiziki imkânlar oluşmadığı için tam anlamıyla faaliyete geçememiş olan Teknokent, bu tarihten itibaren toplam 9 konteyner, “geçici yapı olarak kullanılarak” fiziki şartlar sağlanmış, ilk olarak 06.06.2013 te 2 adet firma ile resmi ve fiili olarak hizmet vermeye başlamış ve Türkiye'nin 37. Teknokent'i olmuştur. 26.10.2016 tarihinde bina yapım ihalesine çıkılmış, 2018 yılında yeni hizmet binası firmaların kullanımına sunulmuş olup aynı şu anda 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Eskişehir Yolu 5. Km Kütahya adresinde faaliyetlerine devam etmektedir. 

 

●Zeynep Dönmez: Bugün siz, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Teknokent A.Ş. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte şehrin erklerini yanınıza alarak başarıdan başarıya koşuyorsunuz. Öncelikle emekleriniz için şehrim adına teşekkür ediyorum. 

●Peki, detaylı öğrenmek istiyoruz. Ne eksikti Teknokent'te? Neler yapıldı? 

■%30 KAPASİTEYLE ÇALIŞAN TEKNOKENT %90'IN ÜZERİNE ÇIKTI 
Son bir yıldır Teknokent hızla nefes almaya başladı diyebiliriz. Dumlupınar Üniversitesi Rektörümüz sayın Prof. Dr. Kazım UYSAL ve Teknokent Yönetici AŞ.'nin çok saygıdeğer yönetim kurulu üyeleriyle bir destek sinerjisi yakalandı. Sayın Valimiz, belediye başkanımız ve tüm şehir arkamızdaydı diyebiliriz. Önce başarılı bir ekip kurduk. Kurumsallaşma çalışmaları yaptık ve bir sistem oturttuk. %30 kapasiteyle çalışan Teknokent %90'ın üzerine çıktı ve aynı kapasiteyle hizmet verilmeye devam edilmektedir. Yakın zamanda mevcut binanın fiziki imkânları yetmeyeceğinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza 80 ofislik yeni bina projemizi çizip gönderdik, güzel haberler geldi. 

Bu arada Teknokent'in şehirdeki algısı negatifti. Hem Teknokent'in doğru anlatılması ve tanıtılması hem de şehirdeki algının hızla pozitife döndürülmesi adına ekonomik ve sosyal tüm STK'lar sırasıyla ziyaret edilmiş, ziyaretlerin çoğuna Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Kazım UYSAL da katılmıştır. Bu ziyaretler Sayın Rektörümüz ile birlikte Kütahya Valisi Sayın Ali ÇELİK'ten başlanarak kendisi bilgilendirilmiş ve desteği alınmıştır. Akabinde Sayın Nafi GÜRAL, Sayın İsmet GÜRAL, KUTSO, Kütahya İl Özel İdaresi, Zafer Kalkınma Ajansı, KOSGEB, KUTBO, Afyon Zafer Teknokent Genel Sekreterliği, Bursa Ulutek Genel Müdürlüğü, Nursan, Keramika, Kütahya 30 Ağustos OSB, OSB 1 Müdürlüğü, Kütahya SMMMO, Tavşanlı ve Simav Ticaret Odaları, Kütahya Barosu gibi STK'lar ve iş dünyası ziyaret edilmiş ve edilmeye devam edilmektedir. 

 

●Zeynep DÖNMEZ: Kısa sürede büyük başarılara imza atıldığını biliyoruz. Teknokent'in başarılarından bahsedelim.

■FİRMALARIMIZ HEM ULUSAL HEM ULUSLARARARASI DÖRT PATENT ALDILAR
Yukarıda anlatılan eksiklerimizin tamamlanması ve geleceğe yönelik yatırımlar dışında firmalarımızın ürettikleriyle ve başarılarıyla gururlandık. Örneğin Ağustos 2020 de ilk proje bitirmemizi Ekim de ikincisini verdik (şu an çok daha fazlası) ve bir firmamız Türkiye'nin yerli ilk prototip laparoskopi cihazını üretti. Diğer bir firmamız ise pankreas kanserini önceden tespit edebilen sensör geliştirdi. Başka bir firmamız iklime duyarlı web tabanlı sulama sistemi geliştirdi. Firmalarımız hem ulusal hem uluslarararası dört patent aldılar. 

■BURSA VE ANKARA' DAN 3 FİRMA TEKNOKENT'İMİZE DÂHİL OLDU
İnşallah, yakında yeni başarı hikayelerimize şahit olmaya devam edeceksiniz. Bu arada Aralık 2020-Ocak 2021 de Bursa ve Ankara' dan 3 firma Teknokent'imize dahil oldu. Son olarak Kasım 2020 de bir Ocak 2021 de bir adet olmak üzere 2 adet kalkınma ajansı projemiz kabul edildi ve projeler tamamlandı. Kuluçka merkezimiz açıldı ve hızla faaliyetlerine başladı, şu an 3 girişimcisi var, biri ön kuluçkada 11 yaşında bir yavrumuz. Bu arada teknoloji transfer ofisi bünyesinde kurduğumuz pazarlama ekibimiz Teknokent firmalarımızı kendileri ve ürünlerini tanıtmada ve satışta yardımcı olmaya başladı.

■RAKAMLARA YANSIYAN BAŞARI
Yıllık faaliyet raporu sonuçlarını karşılaştırmalı paylaşan genel müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, Dumlupınar Teknoloji Geliştirme Bölgesi namı diğer Kütahya Tasarım Teknokent'in bir yıl seyrini rakamlarla özetledi. Sayın yönetim kurulu başkanımız Prof. Dr. kazım uysal ve ortaklarımızın desteğiyle Adeta küllerinden doğan Teknokent birçok alanda yüzde 100 den fazla gelişim katetti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ARGE Portal'dan çekilen Yıllık faaliyet raporlarına göre 2019 yılında Kiraya verilen Toplam Alan 522,35 (m²) iken 2020 Yılında 1654,50 (m²) çıkmıştır. Yani yüzde 150 lik artışla. 2019 Yılında Teknokent Yönetici A.Ş. geliri 62.365,49 (TL) iken 2020 yılında 267.954,31 (TL) olmuştur. Yüzde 400 den fazla artışla. 2019 Yılında Teknokent'e firmalara sağlanan teşvikler 277.478,11 (TL) iken 2020 yılında Sağlanan teşvikler 472.397,87 (TL) olmuştur. Yüzde 100 e yakın artışla. 2019 yılında Toplam Firma (Ar-Ge ve Kuluçka Firmaları) Sayısı 22 iken 2020 yılında Toplam Firma (Ar-Ge ve Kuluçka Firmaları) Sayısı 38 olmuştur. 2019 yılında Firmaların Bu Dönemde Toplam geliri 3.389.869,24 iken 2020 yılında 6.002.031,09 (TL) olmuştur. Görüldüğü üzere birçok rakamda yüzde 100 ila yüzde 400 arasında nicel ve nitel gelişim ve değişim sağlanmıştır.

 

●Zeynep DÖNMEZ: Kısa sürede muazzam bir başarıya ulaşılmış. Rakamları incelediğimizde “Nereden nereye…” dedirttiniz. Tebrik ediyorum. Peki, röportajımıza geleceğe yönelik planlarınızdan devam edelim… 

■GELECEĞE YÖNELİK PLANLARIMIZ 
Türkiye'nin Ar-Ge potansiyeline ve teknoloji üretebilme yeteneğine katkı sağlamak, Türkiye için sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından birisi olmak, 

Girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etmek ve desteklemek, sektör öncelikleriyle Kütahyamızın Bölgemizin ve Türkiye'nin teknoloji üretiminin ve birikiminin yönlendirilmesine katkı sağlamak, 

Teknoloji transferi için uygun ortam hazırlamak, dünya pazarlarına yönelik ileri teknoloji ürün ve hizmet üretimini desteklemek,

Sanayi-üniversite işbirliğini etkin ve sürekli kılmak, üniversitedeki araştırma altyapısının ve bilgi birikiminin ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamak,

Nitelikli işgücü ve ülke içinde istihdam imkânlarının artırılmasına katkı sunmak, Ar-Ge çalışmalarında şehrimizdeki işbirliğini güçlendirmek,

Teknokentimizin sadece bir sanayi bölgesi niteliğinde değil, tüm teknokent genelinde sanat ve kültürle beslenen bilimsel ve teknolojik bir merkez olması,

Yurt dışı bağımlılığını azaltıcı, ihracatı teşvik edici, yenilikçi kültürü ve şirketler arası sinerjiyi artıran mekanizmaları, Teknokentimizin hem dünyada hem de Türkiye'de prestij ve güven uyandıran bir marka olmasını sağlamak, 

2021 başından itibaren mali işlemlerimizi tamamen elektronik ortama taşımak ve teknokent bünyesinde mali müşavir hizmetiyle firmalarımızın yerinde mali hizmetler almalarını sağlamak

Komşu teknokentler ile işbirliği projeleri gerçekleştirmek, Kütahya ilindeki anne, baba ve çocuklar için sosyoteknolojik projeler geliştirip hayata geçirmek 

 

●Zeynep DÖNMEZ: Son olarak değinmek istediğiniz hususları rica edelim… 

■“TÜRKİYEMİZ VE KÜTAHYAMIZ İÇİN TEKNOLOJİ ÜRETİYORUZ”
Teknokentimiz ortaklık yapısı itibari ile sadece il merkezi ile değil tüm şehri kapsayan bir konsepte hâkimdir. Tüm il genelindeki Kamu Kurum ve Kuruluşları, Ticaret odaları, sanayiciler, işadamları, iş örgütleri ile yakın, aktif ve sağlam bir ilişki içerisindedir. Aynı zamanda şehrimizde faaliyet gösteren Üniversiteler ile işbirliklerimiz en üst seviyede devam etmektedir. 

Şehrimizin gerek önde gelen işadamları, gerek inovatif düşünceye haiz müteşebbislerinin ortak paydası haline gelmiş bulunmaktayız. 

■“TEKNOKENT'İMİZE DAVET EDİYORUZ.”

Kütahyayı ve Çevre İllerdeki Girişimcilerimizi Teknokent'e Davet Ediyoruz Ama Neden? 

Akademik bilginin ticarileştirilmesine olanak sağlamak, Yasanın sağladığı uygun koşullarda AR-GE şirketi kurulmasını sağlamak, Araştırmacı ve nitelikli kişilere istihdam imkânı sağlamak, 

Ülkenin ve Bölgenin ekonomik ve teknolojik düzeyinin yükseltilerek uluslararası rekabet gücünün arttırılmasını ve kalkınmasını sağlamak, sinerji sayesinde teknoloji transferine ve gelişmesine imkan sağlamak, 

Üniversite-sanayi ilişkilerinin somut işbirliğine dönüşmesi, Yüksek teknoloji tabanlı yeni şirketlerin kurulması ve küçük şirketlerin büyümesini sağlamak, sanayi ürünleri içinde yerel katkıyı arttırmak, 

Dışa bağımlılığı azaltmaya katkı sağlamak, yörenin ekonomik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ekonomik verimliliğin arttırılması, bölgeye yeni istihdam alanları açılması ve beyin göçünün önlenmesini sağlamak için Kütahyalıları ve çevre illerdeki fikri müteşebbisleri “TEKNOKENT'İMİZE DAVET EDİYORUZ.”

“TÜRKİYEMİZ VE KÜTAHYAMIZ İÇİN TEKNOLOJİ ÜRETİYORUZ” 

***

●Teknokent'i Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a sorduk…

■REKTÖR NE DİYOR? 

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım UYSAL, “Teknokent'imizde 6 aydır müthiş bir enerji var, bize ve şehrimize de yansıyor. Kısa sürede çok iş başarıldı, istenince yapılabildiğini görmüşz olduk. Buradaki herkes bilim için, sanayi için, Üniversitemiz için, Kütahya'mız için ve hepsinden de öte milletimiz için bir arada. Teknokent yönetimimiz ve şirketlerimiz kısa sürede kaynaştı, yeni projeler şekillendi, işbirlikleri artıyor. Başlayan çalışmaların nasıl yürütüleceği sürekli konuşuluyor, fikirler ortaya atılıyor. Biz şuan ki hali görünce geleceğe dair çok fazla ümitliyiz. Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımız nezdinde tüm Kütahya'ya teknokente destekleri nedeniyle çok teşekkür ediyoruz, firmalarımıza çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.